คำศัพท์ : Pan

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Pan

เทพเจ้าแพ็น ส่ายกล้อง

ร่อน

ปรากฎว่าได้ผล

อ่าง