คำศัพท์ : PBX

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
PBX

โทรศัพท์ภายใน