คำศัพท์ : Oslo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Oslo

กรุง ออส-โล