คำศัพท์ : O

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
O (โอ)

ศูนย์ โอ