คำศัพท์ : Nile

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Nile

แม่น้ำ ไนล