คำศัพท์ : Nice

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Nice (ไนซ)

นวล (ของคำพูด) ประณีต

(ตาชั่ง) ที่แน่นอน

ข้อเล็กๆ น้อยๆ

ดี