คำศัพท์ : NATO

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
NATO (NATO)

องค์การ เน-โท