คำศัพท์ : N

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
n (เอ็น)

ลึกลับ เที่ยงวัน

ขีดสูงสุด

ภาคเหนือ

ปรมาณู