Mrs หมายถึง ภรรยาลับ เจ้า (ทะเล) นาง ผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ Mrs แปลว่า ภรรยาลับ เจ้า (ทะเล) นาง ผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาด หมายถึง ภรรยาลับ เจ้า (ทะเล) นาง ผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาด Mrs อ่านว่า (มีซซิซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Mrs (มีซซิซ)

ภรรยาลับ เจ้า (ทะเล)

นาง

ผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาด