คำศัพท์ : Mrs

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Mrs (มีซซิซ)

ภรรยาลับ เจ้า (ทะเล)

นาง

ผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาด