คำศัพท์ : Mr

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Mr (มีซ-เทอะ)

นาย ท่าน

เรียกว่านายนั่นนายนี่