คำศัพท์ : Moor

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
moor

แขกมุร ผูก (เรือ)

ทุ่งปกคลุมไปด้วยไม้เตี้ยๆ