คำศัพท์ : Mary

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Mary (แม-ริ)

พระนางมารี