คำศัพท์ : Manx

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Manx (แม็งซ)

ภาษาของชาวเกาะ Isle of Man ชาวเกาะ Isle of Man

แมวแม็งซ