คำศัพท์ : Manu

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Manu (แมน-อู)

พระมนู