คำศัพท์ : Lud

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Lud (ลัด)

พระผู้เป็นเจ้า