คำศัพท์ : Lot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Lot (ล็อท)

วาสนา การจับสลาก

โขลง

ล็อท