คำศัพท์ : Lor

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Lor (ลอ)

พระเจ้า