คำศัพท์ : Leo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Leo (ลี-โอ)

สันตะปาปาลี-โอ ราศีสิงห์

หมู่ดาวลี-โอ

สิงโต