คำศัพท์ : Law

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
law (ลอ)

พระเจ้า กฎหมาย

ศีล