คำศัพท์ : Lamb

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Lamb (แล็ม)

คนน่ารัก ผู้ที่อยู่ในความอารักขาของพระ

(คน) ไม่รู้เดียงสา