คำศัพท์ : LP

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
LP

แผ่นเสียงชนิดเล่นเพลงได้นาน