คำศัพท์ : Kyoto

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Kyoto (คโย-โท)

กรุงเกียวโต