คำศัพท์ : Kurd

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Kurd (เคิด)

ชาวเคิด