คำศัพท์ : Kra

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Kra

คอคอดกระ