คำศัพท์ : Korea

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Korea (โคะรี-อะ)

เกาหลี