คำศัพท์ : Karen

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Karen (คะเรน-)

ภาษากะเหรี่ยง