คำศัพท์ : KW

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
KW

กิโลวัตต์