คำศัพท์ : Juno

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Juno

หญิงที่มีรูปร่างงามสง่า