คำศัพท์ : Julep

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Julep (จู-เล็พ)

เครื่องดื่มจู-เล็พ