คำศัพท์ : Judea

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Judea

แคว้นจูดี-อะ