คำศัพท์ : Judas

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Judas

ผู้ทรยศ