คำศัพท์ : Jonah

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jonah

โจ-นะ ผู้ที่นำเคราะห์ร้ายมาให้