คำศัพท์ : Joe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Joe (โจ)

การไม่ถือยศถืออย่าง