คำศัพท์ : Jewry

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jewry (จู-ริ)

พวกยิวทั้งหลาย