คำศัพท์ : Jew

(ถูกค้นหาทั้งหมด 79 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jew (จู)

คนยิว คนหน้าเลือด