คำศัพท์ : Jesus

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jesus (จี-สัซ)

พระเยซู