คำศัพท์ : Jehu

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jehu (จี-ฮยู)

สารถี