คำศัพท์ : Jain

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jain (ไจน)

ผู้นับถือศาสนาไชนะ