คำศัพท์ : Jade

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jade (เจด)

หญิงเจ้าชู้ ม้าที่อ่อนเพลีย

หยก