คำศัพท์ : Jack

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Jack (แจ็ค)

ขนุน แจ็ค

ไพ่แจ็ค

แม่แรง

รูเสียบหูโทรศัพท์

ฝาชีครอบปล่อง