คำศัพท์ : It

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
It (อิท)

คนสำคัญ ตัวร้าย

เสน่ห์

เขาละ

หญิงงามเมือง

มัน

คนสำคัญ