คำศัพท์ : Isis

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Isis (ไอ-ซิซ)

เทพธิดาไอ-ซิซ แม่น้ำเทมส์ในอังกฤษตอนบนที่ตั้งเมืองออกซฟอร์ด