คำศัพท์ : Iran

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Iran (อิราน-)

ประเทศอิหร่าน