คำศัพท์ : Inca

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Inca (อีง-คะ)

เชื้อสายอีง-คะ