คำศัพท์ : I

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
I (ไอ)

กัน หนึ่ง

อักษรไอ