คำศัพท์ : Herr

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Herr (เฮ)

นาย