คำศัพท์ : HGH

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
HGH

ฮอร์โมนที่บำรุงการเติบโต