คำศัพท์ : HB

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
HB

แข็งดำ