คำศัพท์ : Goya

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Goya

โก-ยะ