คำศัพท์ : Gaul

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Gaul (กอล)

ชาวฝรั่งเศสโบราณ